Σύνδεση

Σύνδεση λογαριασμού

Username *
Κωδικός *
Να με θυμάσαι
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 801

Έξυπνες λύσεις και συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους κρίσης

 

xartia

 

Η PFGS.A διαθέτοντας ισχυρή τεχνογνωσία (λόγω της ιδιαιτερότητας της μετοχικής της σύνθεσης) σε συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού - όχι μόνο στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και στους κλάδους τουρισμού και παροχής υπηρεσιών - προσεγγίζει το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία που βλέπει τον ανθρώπινο παράγοντα ως επένδυση κι όχι ως αναλώσιμο υλικό. Αυτή η προσέγγιση δίδει στην PFGS.A τη δυνατότητα να δώσει συμβουλές και λύσεις πρωτοποριακού χαρακτήρα.

Η πλειονότητα των εργαζομένων και των στελεχών των επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών εκφράζουν την ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί τους διαχειρίζονται και αναπτύσσουν το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό που τους καταλογίζουν είναι ότι «αντί να ενεργούν με στρατηγική, δείχνουν ότι ενεργούν με διάφορες τακτικές».

HPFGS.A απευθύνεται σε εταιρείες και επιχειρηματίες που απαντούν στην οικονομική κρίση με σύγχρονες και προοδευτικές μεθόδους αντιμετώπισης των ενδοεταιρικών προβλημάτων, προκρίνοντας «έξυπνες λύσεις» και συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η συμβατικές μέθοδοι (απολύσεις, εφαρμογή συστημάτων ελαστικοποίησης της εργασίας, κ.λ.π), έχουν αποτύχει παταγωδώς την περίοδο της οικονομικής κρίσης, με χιλιάδες επιχειρήσεις αντί να επιλύουν τα προβλήματά τους και να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα τους, να οδηγούνται τελικά στο «λουκέτο» μη μπορώντας να ανταποκριθούν τελικά στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η PFGS.A, αποτελώντας και η ίδια γέννημα προοδευτικής και σύγχρονης επιλογής - μιας επιχείρησης του κλάδου τυχερών παιχνιδιών που βρέθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο και τέλμα, αφού πρώτα είχε ακολουθήσει ανεπιτυχώς όλα τα συμβατικά σχέδια αναδιοργάνωσης - αποτελεί πρότυπο εναλλακτικής προσέγγισης και εταιρικής στρατηγικής, ώστε μια επιχείρηση να διασωθεί, διασώζοντας ταυτόχρονα τον ανθρώπινο παράγοντα και την υπεραξία που αυτός προσδίδει σε κάθε επιχείρηση. Πάνω απ' όλα όμως διατηρώντας υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών και υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων αναποτελεσματικών συμβατικών μεθόδων αναδιοργάνωσης μιας επιχείρησης.

Μια από τις λύσεις που προκρίνονται και στο οποίο η PFGS.A έχει και την τεχνογνωσία και τα πρότυπα επιχειρησιακά εργαλεία για την εφαρμογή της, αποτελεί το οικονομικό πρόγραμμα (buisness plan) συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο. Πρόκειται για έναν τρόπο απόκτησης κεφαλαίου, που χρησιμοποιεί την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης τόσο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ή της διάσωσής της, όσο και για την απόκτηση μετοχών από τους φυσικούς μετόχους, δηλαδή τους εργαζόμενους σε αυτή.

Η PFGS.A θεωρεί ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και δη εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, από την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων (ΣΕ) στις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τη στρατηγική αυτή, η εφαρμογή της ΣΕ μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και ιδίως τις ΜΜΕ να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους αυξάνοντας την ταυτοποίηση με την εταιρία και την αφοσίωση των ειδικευμένων εργαζομένων τους σε καλές αλλά και σε δύσκολες περιόδους. Η ΣΕ παρέχει με τον τρόπο αυτόν βιώσιμη ασφάλεια για το μέλλον.

Μέρος των κερδών της επιχείρησης διανέμεται επί τόπου στους εργαζομένους, γεγονός που συνεισφέρει στην αύξηση της περιφερειακής αγοραστικής δύναμης.

Η ΣΕ είναι δυνατόν να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δημογραφικών μεταβολών διότι προσφέρει ελκυστικότερο τόπο εργασίας και διαβίωσης στους περιζήτητους εξειδικευμένους υπαλλήλους. Αυτό συμβάλλει στην προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού στο εργατικό δυναμικό.

Η αύξηση της υποκίνησης των εργαζομένων μέσω της ΣΕ συνεισφέρει και στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ΣΕ, είτε είναι διαμορφωμένη ως ξένο είτε ως ίδιο κεφάλαιο, μπορεί να αυξήσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων ή τον λόγο κεφαλαιακής επάρκειας μιας επιχείρησης. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου, καθώς και να βελτιώσει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης.

Η εφαρμογή της ΣΕ, μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο μέσο εξασφάλισης της συνέχισης λειτουργίας των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Επίσης έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχουν σοβαρά  πλεονεκτήματα της οικονομικής συμμετοχής για τους ίδιους εργαζόμενους

Μέσω της ΣΕ οι εργαζόμενοι μπορούν οικειοθελώς να απολαύουν πρόσθετου εισοδήματος πέραν αυτού που αποκομίζουν από την εργασία και/ή που έχει συμφωνηθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι σε μια τέτοια περίπτωση, ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται, αλλά ενισχύεται, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν τη μέγιστη δυνατή πληροφόρηση για την πορεία των οικονομικών της επιχείρησης.

Έτσι δίδεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα για ευκολότερη και μακροπρόθεσμη επένδυση και αυτό μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για τη μετά την συνταξιοδότηση ζωή τους.

Οι εργαζόμενοι που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αισθάνονται ότι, λόγω της συνεισφοράς τους στα κέρδη της εταιρίας, εισακούονται περισσότερο. Αισθάνονται μεγαλύτερη αναγνώριση.

Η ΣΕ τους προσφέρει τη δυνατότητα να αυξήσουν την αυτονομία τους στον χώρο εργασίας και να συμβάλουν στη χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης για το μέλλον. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της θέσης εργασίας τους.

Ως πρόσθετο στοιχείο, πέραν του σταθερού εισοδήματος, η ΣΕ βελτιώνει την οικονομική κατάσταση και αποτελεί στήριγμα σε περιπτώσεις κρίσης ή ασταθούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Παράλληλα με την συμμετοχή διασφαλίζουν:

  • Τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη καίριων για την επιχείρηση αποφάσεων, όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις κλπ.
  • Την προστασία των δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας, μέσω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο και στα εφαρμοζόμενα προγράμματα εκσυγχρονισμού, εξυγίανσης ή ακόμα και εφαρμογής των νέων τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής και αυτοματισμού.
FaLang translation system by Faboba

Copyright © 2015 - Pegasus FG S.A.